Sökresultat

Gunnar Lundin En dag på 70-talet

4 resultat hittades.

DDR. (Bild: Joseph Huber)

“En dag på 80-talet” & “En dag på 90-talet”

Existentiellt.

DIPTYK. Thomas Millroth är konsthistoriker, kritiker, konstkurator och författare till ett fyrtiotal böcker. Han har skrivit en diptyk som, med DDR/Östtyskland som tema, kan ses som ett slags gensvar på Gunnar Lundins tidigare publicerade texter om en dag på 60- respektive 70-talet.

Affischen för utställningen Gunnar Lundin skriver om.

En dag på 60-talet

Existentiellt.

ANDE. Gunnar Lundin har skrivit en kort pendang till sin tidigare publicerade text “En dag på 70-talet”. Den knyter också an till Jonatan Sersams debattinlägg nyligen. Det handlar kort sagt om konst och ande.

Foto: Pixabay.com

En dag på 70-talet

Existentiellt.

FÖRSTÅELSE. “Det finns en poesins filosofi,” skriver Gunnar Lundin. Och förklarar: “att genom bilder och analogier ge förståelse för företeelser och sammanhang.”

Noterat-notiser-notis-Opulens

Noterat: Jan Myrdals arv

Noterat.

KÄRNFULLT. En händelse som satte ett märke i mig var Harry Järvs utgåva av Strindbergsfejden. I Strindbergsfejden kunde man pedagogiskt se skillnaden mellan att skriva pratigt, schablonartat trendigt, högtravande, jollrigt mot att, som Strindberg, skriva sakligt, kärnfullt, låta utanverk och vördnadsvärda schabloner falla.

0 0kr