Veckans fredsdruva: Avprogrammerad

Underskruvat.

 

GUSSY LÖWENHIELM
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Underskruvat

Foto: Adam Erdheim

Boris bevingade: Ursprunget

Plastikoperation kan omöjligen täcka ansiktsinnehavarens oändliga sorg över det förlorade Ursprunget.
Montage: Opulens. (Bakgrundsbild: Pixabay.com)

Fina tips

DYRTID. I en tid med skenande inflation och skyhöga elpriser har iodine
0 0kr