Kent Wisti om nomineringen till ny partiledare för S

Underskruvat.

 

Magdalena Andersson tackar ja till att nomineras till Stefan Löfvens efterträdare som socialdemokraternas partiledare.

KENT WISTI
info@opulens.se

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Underskruvat

Göra det fula vackert

STADSPLANERING. Iodine Jupiter begrundar civilisationen och kommer med förslag på förbättringar.

Normaliteten

TYPISKT. En fullständigt normal dikt. Melker Garay tar sig an normaliteten och

Diagnoser für alle

TREND. Antalet ställda psykiatriska diagnoser har dubblerats senaste året. Jesper Nordström ger
0 0kr