Pandemikonst: En blind leder blinda

Underskruvat.
Collage av Jenny Holmqvist (original, träsnitt av Johannes Wohltanz)
JENNY HOLMQVIST
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Underskruvat

Turistgrupp såg ko

KO SPECIAL. Iodine Jupiter rapporterar om en allvarlig incident som drabbat några
0 0kr