Boris bevingade: Bildning

Underskruvat.

 

Foto: Adam Erdheim

Utbildning och allmänbildning är helt skilda saker. Den första kräver huvudsakligen vältränade sittmuskler medan den andra inte har särskilt mycket med arslet att göra.

Boris Fogelmans väg till författarskapet har varit både lång och krokig. Han har varit verksam som civilingenjör och konstruerat broar, arbetat som tolk vid UD samt bedrivit en omfattande affärsverksamhet. Under sex år studerande han musik med lärare från Kungliga Musikaliska Akademien och har därefter arbetat som filmkompositör. Nu är Fogelman bokaktuell med aforismer, illustrerade av Adam Erdheim. En fotoentusiast engagerad i evenemang som till exempel Fotomaraton i Warszawa. Med sina bilder gör han här ett försök att, så långt som det är möjligt, illustrera aforismerna med scener inspirerade av Henri Cartier-Bressons princip om ”avgörande ögonblick ”.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Underskruvat

0 0kr