Tagg-arkiv

vinyl

Veckans vax: Den analoga gemenskapen

Musik.

RETROKULTUR. Jesper Nordström funderar kring kulturyttringar förr och nu. Vad betyder en julskiva med Lennart Hyland och Egon Kjerrmans orkester i dag? Varför är Melodikryssets utformning närmast helig för vissa lyssnare?

1 2 3 9
0 0kr