SR säger nej till ryskspråkiga sändningar

Nyheter.
Sveriges Radio kommer inte att återuppta sina nyhetssändningar på ryska (foto: Christine Olsson/TT)

PUBLIC SERVICE. Sveriges Radio har inga planer på att börja sända ryskspråkiga nyheter på nytt, rapporterar Kulturnytt.

Frågan har aktualiserats till följd av kriget i Ukraina, som har lett till betydligt hårdare medielagar i Ryssland vilket innebär att det i praktiken blir omöjligt för ryska medier att rapportera fritt.

– Jag kan förstå att sådana tankar väcks i de här tiderna, men vi har varken kapacitet, resurser eller uppdraget att sända på ryska mot Ryssland, säger Ella Peterson, kanalansvarig för P2, till radion.

Public service-bolaget har kanaler som sänder på andra språk, men dessa vänder sig i första hand till nyanlända i Sverige som försöker ta sig in i samhället, påpekar Ella Peterson.

– Sedan har vi också ett vidgat uppdrag på Radio Sweden på engelska där vi når utanför Sveriges gränser med opartisk rapportering.

TT Nyhetsbyrån

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Nyheter

0 0kr