Tagg-arkiv

reflektion

Noterat

Noterat

TILL MAX WEBER. Den översta ledningen har få sett. Ett fåtal tror sig veta var vd:n, han som har aktiemajoritet och startade organisationen håller till. Själv tror jag det är ett exklusivt townhouse på Manhattan med en diskret sober mässingsplankett: ”Jehova Holding”. Sen har vi ju den helige ande, eller i modernt språkbruk själva organisationens…

Fäet Avund

Existentiellt

DÖDSSYND. Det finns ett fä som heter Avund och som håller till i en avgrund där ingen kan se det. Och där nere i mörkret väntar det tålmodigt på att få vara oss behjälpliga. Var gång vi misslyckas sticker det fram sitt fula tryne och ondgör sig.

Vad tänker koltrasten om sommaren?

Musik

REFLEKTION. ”Det är som att orkestrera en teaterföreställning med scen, roller och gestaltning eller att göra en musikalisk inramning till en konstnärlig performance”, skriver Bo Bjelvehammar.

Gå till Toppen