Tagg-arkiv

niclas nilsson

Dubbelexponerad dikt

Litteratur.

MINIMALISM. Den amerikanska poeten Jen Bervins bok Nät utgör ett slags poetiskt palimpsest utifrån Shakespeares sonetter. Helena Lie låter sig imponeras av författarens och översättarens arbete.

0 0kr