Tagg-arkiv

modernismen

Susanne Liljedahl blåser liv i flanörstraditionen genom att som Malmöbo besöka huvudstaden och flanerande och reflekterande observatör spana efter modernismen. Konst, arkitektur i Stockholm

En flanör på spaning efter modernismen

Krönikor.

FLANÖR. Susanne Liljedahl, från Malmö, blåser liv i flanörstraditionen genom att besöka huvudstaden och som flanerande och reflekterande observatör spana efter modernismen. Vart tog den vägen? Försvann den med folkhemmet?

språk, språkfråga, danska, engelska, svenska

Noterat: En film för alla med författardrömmar

Noterat.

FILM. ”Inte enröst ur eneld fångtransporterad mishe mishe till tauftauf tuestpatrick”… vad är det för mening egentligen? Som dessutom upprepas en… två… (jag orkar inte räkna) gånger av en man med elegant brittisk accent i en dokumentär av ett utrotningshotat slag.

Brigitta Eisenreich, Paul Celan, poesi, litteratur, litterära klassiker, memoarer, poet

Paul Celan ‒ ung poet i Paris

Litteratur.

MEMOARER. Håkan Sandell har fördjupat sig i biografiska texter om Paul Celan och då i synnerhet poetens tidiga år i Paris och förhållandet med Brigitta Eisenreich. ”En ung förälskelse i ett framtidslöst sårbart ’nu’,” som Sandell beskriver det.

Elina Brotherus, "Seabound Two Nights in a Row", 2018. (Verket visas på Artipelag i utställningen "På armslängds avstånd.")

Modern nordisk konsthistoria speglad i fin utställning

Konst.

SAMLINGSUTSTÄLLNING. “Oavsett var man hamnar i samhällets orättvisa ekonomiska fördelning så är det en intressant och givande utställning. Väl värd inträdespriset. Om man har råd” skriver Maria Johansson om “På armslängds avstånd” som visas på Artipelag.

Otto Dix: "Porträtt af journalisten Sylvia von Harden" (1926). (Foto: Louisiana / Centre Pompidou, Musée National d'art moderne.)

Tyskt 1920-tal på Louisiana

Konst.

DANMARK. Ivo Holmqvist är entusiastisk över den pågående utställningen “Det kalla ögat” på konstmuseet Lousiana i danska Humlebæk. Den handlar om tyskt 1920-tal i film, målningar, möbler och fotografi.

Helgessän: Solsken som ett hån

Litteratur.

KRIG IGEN. Filip Hallbäck skriver om Karin Boyes gestaltning av sinnesstämningen mitt under ett pågående krig och drar paralleller till dagens situation med ett krig som rasar i Ukraina. 

Att binda samman tid och rum

Litteratur.

LYRIKEN. Så hur förstår vi det förflutna egentligen? frågar Lis Lovén och anser att lyriken är av central betydelse i det avseendet. Hon knyter därmed an till två texter, om meter och rim, som vi publicerat denna vår.

0 0kr