Metaversum kort förklarat

Sponsrat.

Metaversum, eller metaverse på engelska, är ett begrepp som blivit allt mer populärt den senaste tiden. Från att tidigare bara varit en fantasi är det nu en verklighet. Man kan säga att metaversum är, som PayUp skriver, ett begrepp som betyder en sorts virtuell värld. Ordet består av de två orden “meta” som betyder bortom, och “universum”.

Facebooks nya idéer

I juni 2021 gick Facebooks grundare ut med information om att han ville satsa på att ta internet till nästa nivå. Han ville att internet inte längre skulle nås genom ett stort antal små skärmar, utan istället vara en värld som man som användare lever inuti. Som användare har man, eller är man, en avatar som går runt i ett tredimensionellt universum. Facebook satsar nu stort och anställer flera nya medarbetare för att påbörja uppbyggnaden av detta metaverse. Samtidigt har företaget bakom Facebook i samband med detta bytt namn till Meta.

Metaversum i sci-fi

Metaversum var från början bara ett begrepp och en idé inom science fiction-litteratur. År 1992 myntades begreppet i Neal Stephensons bok “Snow crash”, där karaktärerna använder sig av avatarer för att interagera och umgås i en virtuell och tredimensionell värld. Forskare förutspådde att en sådan värld skulle kunna bli verklighet runt år 2030. År 2021 var “Metaverse” ett av svenska språkets nyord enligt Språkrådet.

Metaverse idag

En del menar att det är något som redan finns. Exempel på denna typ av världar, menar man, är spelen World of Warcraft och Fortnite. Gränsen mellan ett faktiskt metaversum och en värld som bara finns på en datorskärm är flytande, och det är upp till användaren att avgöra ifall det känns som att man är inne i världen eller inte. Det är därför svårt att säga om konceptet redan är verklighet, eller om det kommer att dröja några år till.

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.