Googles steg mot minskad objektivitet – det här gör Maverick-uppdateringen

Sponsrat.

Idag lever de flesta av oss i en vardag där vi på ett eller annat sätt är beroende av Googles söktjänst. En tjänst som varje år genomgår omkring 3 200 uppdateringar – ändringar som på olika sätt styr vilket resultat som genereras av användarnas internetsökningar. Och faktum är att det är något vi alla berörs av på ett eller annat sätt, vare sig vi vill eller inte.

Maverick – lite annorlunda

Ett intressant exempel på en av dessa uppdateringar är den så kallade Maverick-uppdateringen som genomfördes i juli 2019. Den rör utfallet av sökningar relaterade till vuxenmaterial och sticker ut lite från mängden. Vanligtvis är målet med uppdateringarna att öka hastigheten och framförallt precisionen mellan sökningen och sökresultatet, men Maverick har utformats för att frångå den principen. Det betyder att Google numera väljer att göra en vidare tolkning av pornografiskt relaterade sökord och istället anta att det är annan information som användaren är intresserad av. Det är med andra ord inte längre vuxensajter som dyker upp först i sökresultatet om en användare söker på ord eller fraser som är vanligt förknippade med porr. Detta appliceras dock inte på väldigt specifika ord som exempelvis “porr”.

Google har alltså aktivt valt att försämra sin produkt, ur den synpunkt att majoriteten som söker på de ord och fraser som sökresultatet justeras för faktiskt är ute efter just vuxenmaterial. Och vad är det då som driver Google att fatta ett sådant beslut? Förhoppningsvis är det ett välvilligt slag och ställningstagande kring att inte främja sexualisering. Men det skulle samtidigt kunna röra sig om en sådan sak som att skydda varumärket från att förknippas med den här typen av innehåll, eller en kombination av dessa. Eller något helt annat? Ett som är säkert är i alla fall att det inte går i linje med visionen om ett fritt internet.

Just Maverick-uppdateringen riktade sig mot vuxensajter. Men rent krasst löper alla typer av sajter (och företagen bakom dem) risk att någon gång ställas inför förändrade förutsättningar.

I beroendeställning på gott och ont

Så vad innebär allt detta egentligen? Google är ett stort företag med makt nog att påverka både företag och privatpersoner. En oerhört stor del av befolkningen världen över använder – och är beroende av – flertalet av Googles tjänster. Och därmed också utlämnade till hur Google väljer att administrera dessa. Lite obehagligt kan det kanske tyckas, men tvunget att accepteras som läget ser ut idag. Google är ledande på marknaden med starka produkter i ryggen. Bara här i Sverige är användandet av söktjänsten så etablerat att ordet “googla” har tagit plats i SAOL. Och enligt samma princip som att företagets storhet inte byggts upp över en natt, så är lär det med största sannolikhet dröja innan miljontals användare bryter sina vanor till förmån för konkurrerande tjänster.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Taggar: