Stark och mångfasetterad krigsskildring

Scen & film.
Stillbild ur “Kombattanterna” i regi av Alexandre Laurent.

KÄNSLOSAM. “Till skillnad från många andra krigsskildringar är Kombattanterna ingen glorifierad och heroisk berättelse om de franska soldaternas blodiga batalj mot tyskarna, utan här skildras hur krig förlamar oss som mänsklighet.” Karaktärernas bevekelsegrunder är mångfasetterade och mångbottnade. Balansen mellan dem gör att den här serien därför får högsta betyg från Filip Hallbäck.

FILIP HALLBÄCK
FILIP HALLBÄCK
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Scen & film

0 0kr