Tredubblat RUT-avdrag

Samarbeten.
Foto: Alex Pasarelu

I SAMARBETE MED MYNANNY. I mitten av december röstade riksdagen igenom Moderaterna och Kristdemokraternas förslag till statsbudget för 2019. Det innebär att RUT-avdraget för hushållsnära tjänster fördubblas nästa år, och på sikt, tredubblas. Från och med 1 januari kan man göra skatteavdrag för barnpassning upp till 50 000 kronor per år – till skillnad från dagens 25 000.

RUT-avdraget, en förkortning för rengöring, underhåll och tvätt, är en reform som infördes år 2007 av regeringen Reinfeldt. Reformen innebär att den som anlitar någon för att göra hushållsnäratjänster får göra skatteavdrag för det. Syftet var att underlätta vardagspusslet för familjer och äldre, samt minska andelen svartarbete.

För många familjer har RUT-avdraget varit en frihetsreform. Den har inneburit att familjer, istället för att anlita svart arbetskraft för barnpassning, nu fått möjligheten att anlita professionell barnvaktshjälp. Familjer som tidigare inte haft råd att ta hjälp av en nanny överhuvudtaget, har fått den möjligheten på grund av RUT-avdraget.

Den 12 december röstade riksdagen igenom Moderaterna och Kristdemokraternas budgetförslag för 2019. I den nya budgeten så tredubblas RUT-avdraget. Tidigare fick man göra skatteavdrag för barnpassning på upp till 25 000 kronor per år, med den nya budgeten kommer det beloppet istället bli 50 000 kronor. Detta börjar gälla från och med den 1 juli 2019.

Anledningen till att RUT-avdraget fördubblas nästa år, är enligt budgeten, att RUT-avdraget har varit en viktig språngbräda in på den svenska arbetsmarknaden, särskilt för nyanlända kvinnor som annars är en grupp som har svårt att få ett första jobb. Möjligheten att göra RUT-avdrag har skapat 10 000 tals nya arbeten i Sverige, visar Svenskt Näringsliv i en rapport.

Det har blivit allt vanligare med att RUT-avdraget används för att anlita professionell hjälp med barnpassning. Skatteverket ställer dock ett fåtal krav som måste vara uppfyllda för att man ska få skatteavdrag för barnpassning. Barnet får högst gå i årskurs 7, barnet måste passas i sin bostad och det är endast vårdnadshavare som kan ansöka om RUT-avdrag för detta ändamål.

Antalet företag som anställer nannys som bistår i barnpassning hos familjer har växt kraftigt, vilket bland annat beror på införandet av RUT-avdraget. Fördelen med att vända sig till ett barnpassningsföretag, istället för en privatperson, är att de har utbildade och erfarna barnvakter, som matchas direkt mot familjens behov. Många barnpassningsföretag finns dessutom representerade över hela landet.

Det kan tyckas krångligt och byråkratiskt att behöva ansöka om RUT-avdrag för barnpassning, men det är inte en svår process. Skatteverket har tydlig information på sin hemsida om hur man ska gå tillväga – det är enkelt om man följer deras instruktioner.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.