Vi syns igen på måndag!

Redaktionellt.

 

 

HELGTEMA. Imorgon fredag utkommer inte Opulens. Under helgen kan ni passa på att läsa de tre texter vi samlat till ett litet minitema med anledning av Kristi himmelsfärd.

Varför kyrka, varför kristendom?
Vilka skäl finns det egentligen för ett barn av dagens värld att hålla fast vid en klassisk kristen tro? frågar sig Marcus Myrbäck.

Salamander
Dikt av Kristian Lundberg

Legenden om den syriske munken Bahira
Hur har det judisk-kristna bibliska stoffet funnit vägen till islam och blivit en integrerad del av islams religiösa tradition, om än i förändrad och omstöpt form? Thomas Notini skriver om ett mysterium.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Redaktionellt

Opulensredaktionen önskar alla läsare och medarbetare en glad Förstamaj.
0 0kr