Opulens avbryter publiceringsuppehållet

Redaktionellt.
Opulens chefredaktör Stefan Bergmark. (Montage: Opulens)

KULTURJOURNALISTIK. Rysslands invasion av Ukraina håller världen i skräck. Och eftersom det är världshistoria som skrivs avbryter Opulens nu vårt sedvanliga vårvinteruppehåll vecka 8 och lägger för första gången ut texter på en söndag.

Men vad kan ett kulturmagasin egentligen bidra med i krigstider?

För ett par år sedan utkom en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nordicom Review som undersökte skillnaden mellan vanliga nyheter och kulturjournalistik i rapporteringen av terrorattackerna i Paris november 2015. Medan nyhetsjournalistiken främst beskrev händelserna, lade kulturjournalistiken större fokus på känslomässig solidaritet och sammanhanget, samt lyfte fram demokratiska värderingar och terrorismens eventuella konsekvenser.

”Kulturjournalistiken fokuserade mindre på enskilda aktörer eller händelser, istället placerades de i ett bredare sammanhang och analyserades i förhållande till dess långsiktiga konsekvenser” förklarade Kristina Riegert, en av forskarna bakom studien. Ett bra exempel på hur kulturjournalistiken, när den fungerar som bäst, står mitt i samtiden.

Vår ambition och förhoppning är att Opulens under närmaste tiden ska bidra med kulturjournalistik i den andan.

STEFAN BERGMARK
red@opulens.se

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Redaktionellt

Höstlov, höst, november, flugsvamp, halloween,

Höstlov och poesi

MINISEMESTER. Opulens gör ett kort uppehåll från och med den 31 oktober.
0 0kr