Höstens utgivning på Opulens förlag

Redaktionellt.

 

Bokhistoriska essäer, dansk kortprosa och dikter om undergången. I höst ökar Opulens förlag takten.

I Bråvalla bokskog – bokhistoriska essäer av Ola Gustafsson

Essäerna i I Bråvalla bokskog utgår från enskilda verk i den också internationellt berömda Finspongssamlingen, familjen De Geers under 250 år målmedvetet samlade bibliotek som förvarades på Finspångs slott fram till slutet av 1800-talet. I kapitel med rubriker som Atletiska atlaser, Historiska historieskrivningar och Illustra inkunabler berättas om de enskilda böckernas historia och verken sätts i sin bildnings- och idéhistoriska kontext. Boken är generöst illustrerad med färgfoton.

Ola Gustafsson

 

Ola Gustafsson (f. 1964) är enhetschef vid Norrköpings Stadsbibliotek och ansvarar för äldresamlingarna. Gustafsson är också verksam som litteraturkritiker.

 

Kvartetten: &, Eller, om, så av Solvej Balle, i översättning av Jonas Rasmussen
Solvej Balle (foto: Simon Lewis)

Med Kvartetten återintroduceras Solvej Balle (f. 1962) i Sverige. Boken innehåller fyra korta prosaböcker som, även om de är skrivna under en period på närmare 25 år, har många likheter i kompositionen och grundprinciperna samt genom omtagningar, speglingar och motsättningar. Titlarna (&, Eller, Om och Så) är de ”logiska konstanter” som utgör grunden för logikens utsagor. Balle skapar mötesplatser mellan språkets sätt att sammanfoga och sönderdela världen på. Med en stilistiskt enkel men högkoncentrerad prosa laddar hon karaktärerna och tingen med både djup och höjd.

Jonas Rasmussen (foto: Lars Gundersen)

Jonas Rasmussen (f. 1975) är verksam som översättare av dansk skönlitteratur och har översatt bl.a. Morten Søndergaard, Pia Tafdrup och Claus Beck-Nielsen.

 

 

Fältstudier av Oscar Nilsson Tornborg

Fältstudier är en diktsamling om förlust och om känslan av att leva på lånad tid. Undergången är nära, vinden har redan bosatt sig i armar och ben.

Oscar Nilsson Tornborg (f. 1977) är poet och skrivpedagog. Han debuterade med Vilse 2011. Om hans förra diktsamling En dag har stormen redan dragit förbi (2016) skrev Anna Hallberg i DN: ”Nilsson Tornborgs poesi sätter sig i mellangärdet som ett mol. Man vet inte riktigt hur det kom till, plötsligt är det bara där (…) En på samma gång framlyft och förhöjd vardaglighet, som aldrig helt släpper marken.”

L’uomo senza contenuto av Giorgio Agamben

Under våren 2019 kommer vi bland annat att ge ut den italienske Giorgio Agambens L’uomo senza contenuto (1970). Svensk titel saknas än så länge men den italienska betyder ”människan utan innehåll”.

Giorgio Agamben (foto: Verso books)

Giorgio Agamben (f. 1942) är filosof och professor i estetik vid universitetet i Verona. Till hans mest tongivande verk räknas Homo Sacer: den suveräna makten och det nakna livet och Undantagstillståndet. L’uomo senza contenuto är det första av Agambens verk om estetisk teori som översätts till svenska.

L’uomo senza contenuto (1970) kommer översättas av Nils Järvinen (f. 1985) som arbetar som översättare från bl.a. italienskan, tyskan och franskan.

 

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Redaktionellt

0 0kr