Följ planetens utveckling med Opulens Global

Redaktionellt.
Bild: Elena Mozhvilo

NYSATSNING. Följ vår engelskspråkiga satsning Opulens Global! Förutom de utmaningar globaliseringen innebär för arbete, klimat, internationella institutioner etc vill vi lägga ett särskilt fokus på framtidsoptimistiska företeelser. 

Senaste åren har en antiglobalistisk och nationalistisk våg svept över världen. Det förändrar inte det faktum att globaliseringen har kommit för att stanna, menar Opulens Globals redaktör Vladan Lausevic.

– Mellan 1990-2015 handlade globaliseringen mycket om teknologisk utveckling av våra pc:s och av internet. Idag handlar globaliseringsdiskussionerna, ”Globalization 4.0” brukar man ibland kalla det, också om decentralisering, digitalisering och automatisering. Bland annat dessa områden vill vi titta närmare på.

Opulens Global finns både som en avdelning på Opulens.se som hittas i menyn men finns också på en egen adress, www.opulensglobal.com. Global har även ett eget Twitterkonto och en egen Facebooksida.

Stöd vår engelskspråkiga satsning!

– Världen rör sig i en postindustriell riktning. Exempelvis kommer de framsteg som görs inom artificiell intelligens förmodligen att påverka hur vi ser på så grundläggande saker i våra liv som arbete och fritid. Följ planetens utveckling med oss, uppmanar Vladan Lausevic.

På Buymeacoffee.com kan du också stödja vår engelskspråkiga satsning Opulens Global.

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Redaktionellt

Glad Påsk! Montage: Opulens.

Glad påsk!

STÄNGT. Opulens redaktion har tagit ledigt och är tillbaka tisdagen den 11
0 0kr