Vändningen

Prosa & poesi.
Foto: Johannes Plenio

Hoppet är ute,
stäng så dörren
bakom dig, möt
gräs och ogräs
regn obehindrat,
så låt oss gå ut.

Robert Halvarsson har skrivit för en del olika tidningar genom åren och varit aktiv inom socialt företagande i Värmland, där han bland annat lärt ut journalistik och tidningsproduktion. Han är medlem av Värmländska författarsällskapet och har skrivit dikter och lyrik i ett flertal år, varav en del är utgivet – också det framför allt i olika tidningar.

Floden den talar
skuggorna talar
solkatterna, ja

de talar till mig

förbi simmar änder
måsarna kryssar
runtom tonåringarna
vars vin ger allt ett
märkligt skimmer

du borde vara glad
nöjer dig med ett
hopplöst leende
det är här ute där
öden beseglas &
punkternas rymd

skaver som mest

Där är vändningen
också så nära, så

jag fortsätter vara
här, en stund till

där livet upphör
och tar sin början

 

ROBERT HALVARSSON
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

”Frälsningen”

LYRIK. Förra veckan presenterade vi Cyril Tönisbergs dikt ”Krascha som JAS”. Här
0 0kr