Själens spegel

Prosa & poesi.

DIKT. Kenth Ottosson bor i Nyåker, Västerbotten. Han är pensionär, men har under yrkeslivet varit verksam som grafiker, it-lärare, musiker med mera, och de senaste 18 åren som ekonom och guide vid ett järnbruksmuseum. För honom har skrivandet, målandet och musiken varit den grund som berikat livet genom vardagen.

Mitt innersta jag har fyra hus
Det första är byggt av vind och ljus
Det andra är solen som värmer mitt sinn
Det tredje är jorden där jag tittar in
Det fjärde är månen och där råder friden
ty månen är den som sköter tiden
Men kärleken som är det femte som rår
bär elden och gör att jag åter förmår
I gryningens timme och om jag vill
stiga upp för att uppleva en dag till

KENTH OTTOSSON
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr