Liv i Kosmos: “Maskhålet”

Prosa & poesi.
Maskhålet. Illustration/copyright: Igor Wombolowski)

KOSMISK KAPITALISM. Max Melgar skriver idag om ett lukrativt maskhål. “Allt går att kapitalisera. Även ett intet ont anande maskhål.” skriver han.

Det råder inget tvivel om att det kapitalistiska tänkandet finns också i kosmos. Allt går att kapitalisera. Även ett intet ont anande maskhål. Platarerna är kommers- och tekniksinnande blå varelser som i sin astrofysikaliska utveckling har kommit på hur det rent praktiskt går att ta ut tullar och transportavgifter för alla de som passerar ett av dem kontrollerat maskhål. De tar även ut en taxa – kan likställas med en livförsäkring – för de nödvändiga koordinater som möjliggör en säker och trivsam resa genom hålet; koordinater som för övrigt ständigt förändras i det dynamiska maskhålet. Att resa utan de rätta koordinaterna kan resultera i att man kommer ut på andra sidan hålet som spagettifierad alternativt som ett upplöst ting vars enda kärna är korrupt; en kärna som även den går att kapitalisera och vilket också de företagsamma platarerna gärna gör då dessa kärnor efterfrågas av kvanitianerna på planeten Xertiom; kärnor som sägs kunna omvandla materia till kraftbärande antimateria.

Det största men även mest stabila maskhål som platarerna kontrollerar är X54€e# och den finner man utanför Messier 63 som även kallas Solrosgalaxen, 27 miljoner ljusår från jorden. Genom det maskhålet har de fruktade barinojättarnas enorma arméer kunnat passera utan några komplikationer. Jag har personligen fått ta del av hemliga bilder där man kan se jättarnas magnifika krigsskepp smidigt passera hålet, och detta trots att det, enligt intergalaktiska rådet, är förbjudet att använda hålet för genomfart av krigsmateriel och i synnerhet stridsmaskiner som kan spränga planeter i smulor. Till saken hör att platarerna och barinojättarna har en topphemlig och för båda parterna gynnsam överenskommelse vilken alltså möjliggör snabba och säkra genomfarter i maskhålet X54€e#.

Det som är extra intressant med just det här maskhålet är att det tycks leda in i ett helt annat universum. Den spanska rymdsonden Curioso-4 har passerat genom det ett flertal gånger via den så kallade Einstein-Rosen bryggan, och därmed har sonden kunnat upptäcka ett universum som är identiskt med vårt, eller åtminstone förfaller det vara så. För det har visat sig att det visserligen finns påfallande likheter mellan våra universa men det märkliga är att vissa galaxer – närmare bestämt 2,1 miljarder – tycks lysa med sin frånvaro i det nyupptäckta universumet; galaxerna i fråga finns helt enkelt inte med på de hyperdetaljerade fotografier som sonden Curioso-4 har tagit på den andra sidan av maskhålet. Sondens upptäckt av ett närmast identiskt universum har fått den intergalaktiska rymdstyrelsen att montera fast ett kolossalt och extremt ljuskänsligt astronomiskt teleskop på en av deras stationära rymdstationer som cirkulerar i en elliptisk bana vid utgången av den aktuella bryggan som förenar våra universa.

Här vill jag avslutnings inflika att när man passerade genom maskhålet med teleskopet så passade man på att både filma och fotografera genomfarten, och anledningen till det är – för att citera den beläste kaptenen Otto Or som ledde speditionen – ”för att fånga hålets magiska och vidunderliga kalejdoskopiska ljus- och färgspel som får en att tro att det har växt ut vingar på ens rygg och att man därtill begåvats med den sällsynta förmågan att se tillvaron med en ängels ögon; ja utslungad blir man in i en högre sfär där man upplever en omvälvande sinnesakt som osökt för ens tankar till ett transcendentalt, lidelsefullt och kraftfullt tillstånd av Sturm und Drang; alldeles korrekt, det är till en grad så själsligt himlastormande att det får den unge Werthers lidande att – i bästa fall –  framstå som ett höggradigt sentimentalt andefattigt spektakel”.

MAX MELGAR
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr