Littestraden: Tjocka väggar

Prosa & poesi.
Illustration: Majvår S Waljus.

DIKT. Vi har i dag nöjet att publicera en dikt av Majvår S Waljus, samt hennes fina tuschteckning I trygga händer.

Majvår S Waljus är född och uppvuxen i Stockholm men bor, sedan elva år tillbaka med sin familj i Norrtälje. Hon arbetar som bild- och slöjdlärare på högstadiet och förutom bild och slöjd är hon intresserad av textskapande och musik. Waljus säger att hon alltid har tecknat mycket, enkla tuschteckningar som betraktar omgivningen. Efter teckningarna kom texterna, ibland lever dessa var och en för sig och ibland ihop.

Nu har vi glädjen att publicera hennes dikt Tjocka väggar tillsammans med tuschteckningen I trygga händer. Den är en karaktär bland andra som hon kallar för “Primadoran” och du kan hitta dem på Instagram.  Dikten Tjocka väggar kom till henne när hon var ensam ute på familjens torp och filosoferade på nattimmarna när sömnen dröjde. Waljus tycker känslan i bilden passar bra med känslan och stämningen i dikten.

CAROLINA THELIN

Tjocka väggar

Det är tyst nu
Tyst omkring mig
Allt har stannat upp
för en stund
kan ingen nå mig
får vara för mig själv
En stund

Ingen får mig,
får för sig att
besöka mig
Där jag är får jag va ifred
Ifred en stund,
Ifred från allt

Det är lugnt, det är tyst, där det finns tjocka väggar, väggar som dämpar

Väggar som skyddar
Väggar som hör
Väggar som förstår,
att man behöver vara ifred en stund
Vara för sig själv
nån gång

ibland

Väggar skyddar, väggar hör, väggar vet, när det är dags, att få vara för sig själv, en stund, ifred

Var i väggen hör jag dig
Var i väggen kommer ljuset in
Var i väggen ska elen dras
Var i väggen ska vinden tas

Väggar som skyddar
Väggar som hör
Väggar som vet när det är dags
Dags att vara själv

MAJVÅR S WALJUS
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr