Littestraden: Lyrik av Jonny Bjerhem Wiklund

Prosa & poesi.
Digital illustration: C Altgård / Opulens.

ABSTRAKT. I dag har vi nöjet att publicera lyrik av Jonny Bjerhem Wiklund. Det är dikt med hög abstraktionsnivå i en minimalistisk stil. Därför är det också en ovanligt lätt och luftig typografi i den här sviten så scrolla neråt tills poetens byline dyker upp!

Under vinjetten Littestraden publicerar vi på lördagar dikter och noveller av skribenter som inte är medarbetare i magasinet. Skicka bidrag till poesi@opulens.se

Jonny Bjerhem Wiklund har pronomen hen, är född 1988 och pluggar på Skurups skrivarlinje. Jonnys skrivande rör sig ofta kring teman som natur, kropp och ambivalenser. Texten, som vi nu har glädjen att publicera, är mer abstrakt än det mesta hen skriver, men rör sig kring liknande teman.

CAROLINA THELIN

 

 

 

 

Gatan

 

nerför gatan det gröna

 

                                         det gröna                 DET GRÖNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               rinner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                det gröna

 

Under händerna

 

                                                DET GRÖNA             det gröna.

 

Händerna där de täcker

 

skålformade

blir spegelytor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iriskristall,

det är det enda

du vet det med säkerhet

allt annat än det

blanka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Täck,                          den             söta

beträdelsen

täcker över det

skålformade

 

de vaggar

det hörs inte, men de sjunger fram det

 

det gröna

mellan fingrarna

 

Med händerna

håller de tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det gröna

 

Genom det inte tomma

det tomma

 

                                               det gröna         det gröna

 

rinner

 

                                              RINNER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ett rött

Under vinjetten Littestraden publicerar vi på lördagar dikter och noveller av skribenter som inte är medarbetare i magasinet. Skicka bidrag till poesi@opulens.se
JONNY BJERHEM WIKLUND
info@opulens.se

 

 

 

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr