Littestraden: Dikt och fotoillustration av Klas Schlichting

Prosa & poesi.
Foto: Klas Schlichting.
Foto: Klas Schlichting.

LYRIK. Idag har vi nöjet att publicera en kort dikt av Klas Schlichting som även illustrerat med ett foto.

Klas Schlichting föddes i de värmländska skogarna men bor just nu i Norrköping och är trädgårdsmästare till yrket. Tidigare i livet gick Schlichting på konstskola med inriktning mot måleri och som lärling hos glasblåsaren och oljemålaren Milan Vobrubamen men har det senaste decenniet inriktat sig på foto och poesi.

Han hoppas att snart kunna ge ut en dikt- och fotobok. På Instagram kan den intresserade följa hans konto  där han dagligen lägger upp nyskrivna dikter med tillhörande foton och små tonsättande varianter.

Nu har vi nöjet att publicera en kort dikt av Schlichting som enligt honom bär toner av tidens förgänglighet men även det fria i sin konstanta form. Han illustrerar med ett tillhörande foto som han hoppas berör i samklang med dikten.

CAROLINA THELIN

 

Det blommar på en klocka
Ett blåbärsris i ensamhet
Tio fingrar närmre den som vet
Min humla är tom
Du är ett eko av min sista evighet

<b>KLAS SCHLICHTING</b><br/>info@opulens.se
KLAS SCHLICHTING
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr