Idag släpps en dåre ut, del 8 (av 8)

Prosa & poesi
Foto: Hans Braxmeier

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

Det allra svåraste

PANDEMIN. Kina Nilsson skriver smärtsamma men ändå hoppingivande dikter i en svår