Idag släpps en dåre ut, del 7 (av 8)

Prosa & poesi
Foto: www.pixabay.com

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

Lyrik: Carlos

POESI. Den här veckan återkommer Cyril Tönisberg till Opulens Prosa & Poesi-avdelning