Idag släpps en dåre ut, del 3 (av 8)

Prosa & poesi
Foto: Christian Hardi

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

Lyrik: Andetag

DIKTER. Idag presenterar vi Malin Inger som medverkar i Prosa & Poesi