Idag släpps en dåre ut, del 2 (av 8)

Prosa & poesi
Foto: www.pixabay.com

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

Lyrik: Djuna

DIKTDEBUT. Idag presenterar vi Tuva Richert, en poet som aldrig tidigare publicerats

Skilda världar

DIALOG. Christoffer Andersson gestaltar en dialog mellan två antagonister. Det blir ett

Lyrik: Graviditet

DIKTSVIT. Katarina O’Nils Franke har skrivit en stark diktsvit om graviditet och