I mina rum

Prosa & poesi
Bildkälla: Pixabay.com. Bildmodifiering: Opulens.

LYRIK. I mina rum är en kort och intensiv dikt där kroppars rörelse spränger de gränser vi satt runt oss själva mot världen. Som Kerstin Malmberg själv uttrycker det: “Jag tycker den passar i dessa tråkiga coronatider då våra kroppar får bära mycket av oro som vi hanterar på olika sätt”.

 

Kerstin Malmberg har skrivit poesi i många år och har bland annat deltagit i konstutställningar med sina dikter. Hon har också skrivit noveller och fått ett par romaner utgivna. Malmberg är dessutom utbildad dansare, dans- och rörelseterapeut och socionom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERSTIN MALMBERG

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

Lyrik: Djuna

DIKTDEBUT. Idag presenterar vi Tuva Richert, en poet som aldrig tidigare publicerats

Skilda världar

DIALOG. Christoffer Andersson gestaltar en dialog mellan två antagonister. Det blir ett

Lyrik: Graviditet

DIKTSVIT. Katarina O’Nils Franke har skrivit en stark diktsvit om graviditet och