Dikt: Marknadens intåg

Prosa & poesi.
Montage: Opulens.
Montage: Opulens.

LYRIK. Susanne Liljedahl, som medverkat i Opulens med en rad texter, debuterade som poet i början av året. Nu är hon åter här med en dikt som kommenterar samtiden.

Marknadens intåg

Till Eva Illuouz, Emma Engdahl och Elisabeth Gerle

Hinner kärlek
ens uppstå
med marknadens
intåg i relationerna?

Hinner den?
I liggen,
cybersexen,
affärerna

Marknaden och Al,
de nya gudarna

Isögon,
konsumtionskäftar,
människor
byts ut och byts ut
Ständigt utbytbara,
varor på en marknad

Begärens dråpslag
på tomgång,
ett förtingligande
in i depression

Eros,
den mänskliga kärleken,
längtan till
sanningen,
godheten,
skönheten
blev fling,
blev bling
blev bländverk

Sprayade av
Versace eros

Det konstlade,
kostar på

Vi gick sönder,
röda hornstötar
i vener och organ

På Rehabgatan går vi
utmärglade av kärlek
som aldrig blev

Vi har tömt
de tomma glasen

Helas i sårbarheten

Och din botten,
är min botten

Burna av kärlek
som inte bara söker sitt,
agape.
kronan av törne

Annorlunda makt,
annorlunda kraft

Förundran,
Gutår!

ANVÄND DENNA Fr o m 2022Susanne Liljedahl
SUSANNE LILJEDAHL
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Prosa & poesi

0 0kr