Var finns klassanalysen av sociala medier?

Krönikor/Samhälle.
Montage: C Altgård / Opulens. Bildkälla: Pixabay.com

KLASSAMHÄLLET. En klassanalys av sociala medier är ytterst viktig därför att problemen som finns med sociala medier är dess symptom och klassamhället är, som så många gånger annars, själva sjukdomen, skriver Tommy Gunnarsson.

 

Det är precis i början av 2020 och jag sitter och söker efter kritik av sociala medier. På sociala medier. Mycket YouTube blir det. Något ironiskt, ja, men samtidigt inte helt ologiskt.

TOMMY GUNNARSSON
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Krönikor

0 0kr