Regeringen för en landsbygdsfientlig kulturpolitik

Debatt/Samhälle.
“Kulturskolan måste även framöver ha friheten att anpassa sin verksamhet efter lokala förutsättningar.” På bilden kulturskolan i Eslöv (Foto: David Castor)

KULTURPOLITIK. Centerpartiet står för de största nedskärningarna vad gäller kultursamverkansmodellen skrev Miljöpartiet här på Opulens i torsdags.  “Vi vill bland annat utveckla kultursamverkansmodellen så att regionerna får mer frihet”, skriver nu Centerns kulturpolitiska talesperson Per Lodenius. 

 

Opulens har läst igenom riksdagspartiernas kulturprogram och gjort en valguide. Inför valdagen den 9 september upplåter vi också utrymme här på debattavdelningen för partierna att själva formulera sina kulturpolitiska idéer.
Guiden hittar du här >>
Hittills publicerade artiklar från partierna:
Miljöpartiet: Ökad tillgång till kultur i hela landet
Socialdemokraterna: Den största kultursatsningen någonsin

Vi Centerpartister slår vakt om kulturens frihet. En kulturell mångfald ger utrymme för ett mänskligare ,  mer demokratiskt och friare  samhälle. Vi  vill minska den kulturella klyftan mellan stad och land. Vi ser att det finns en mycket skev fördelning mellan regeringens kulturpolitiska prioriteringar, där fri entré för vuxna i statliga museer främst belägna i Stockholm är ett exempel.

Regeringen har under sin mandatperiod fört en landsbygdsfientlig kulturpolitik. Man har höjt momsen på biobiljetter, vilket slår hårdast mot biografer på mindre orter, och hotar därmed vissa av dessa biografers existens. Biografer på mindre orter betyder mer för kulturlivet än bara en plats att se film tillsammans. De är en viktig del i en kulturell gemenskap som sammantaget ger tillgång till ett brett kulturliv i hela landet. Därför vill vi utreda hur momsen på biobiljetter kan sänkas. Film tillhör de mest tillgängliga kulturformerna i Sverige. Så vill vi att det ska förbli.

Vi har fler förslag för ett friare och mer tillgänglig kulturliv i hela landet. Vi vill bland annat utveckla kultursamverkansmodellen så att regionerna får mer frihet samt sprida den statligt finansierade kulturen mer över hela landet. Vi har också som förslag att inrätta ett nationellt kulturhuvudstadsår.

Centerpartiet vill även ge ett ökat stöd till samlingslokaler i hela landet, och inte bara till utanförskapsområden i storstäder. Stödet till folkbildningen och civilsamhället måste öka. Kulturskolan måste även framöver ha friheten att anpassa sin verksamhet efter lokala förutsättningar så att den når så många barn och unga som möjligt.

Centerpartiet vill att kulturen ska vara tillgänglig över hela landet. Vår politik syftar till att ge alla, oavsett om man bor i staden eller på landsbygden, möjligheten till ett rikt kulturliv.

PER LODENUS
info@opulens.se

 

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr