Moderaterna hycklar om individuell frihet

Debatt/Samhälle.
Foto: Mike Kiley

INKONSEKVENS. Moderaternas förslag om nationellt tiggeriförbud går inte ihop med partiets frihetsanspråk, skriver Elias Rudberg.

Moderaterna har de senaste veckorna delat ut flygblad med rubriken ”En hoppfull framtid för Sverige”, där man bland annat påstår sig vara för ”individuell frihet” och med detta försöker locka nya medlemmar till sitt parti. I flygbladen beskrivs delar av partiets politik, men M undviker noga att ta upp sitt förslag om nationellt tiggeriförbud. Just ”individuell frihet” talas det också om på andra ställen där partiets värderingar beskrivs, till exempel under ”Om oss” på partiets hemsida.

Förslaget om nationellt tiggeriförbud röstades igenom på Moderaternas stämma i oktober 2017 . Att människorättsgrupper som Amnesty International och Civil Rights Defenders tidigare protesterat mot lokala förslag om tiggeriförbud, eftersom ett sådant förbud skulle innebära en obefogad och oproportionerlig inskränkning av de mänskliga fri- och rättigheterna, uppfattades tydligen inte som något hinder. Som argument framfördes att M inte vill se en ”normalisering” av att fattiga människor sträcker ut en hand för att be om hjälp.

Skaffa Opulens nyhetsbrev gratis!

 

 

Det finns åtminstone två allvarliga problem här. Det första är själva förslaget om tiggeriförbud, en allvarlig inskränkning av våra mänskliga rättigheter som M vill genomdriva för att folk som har det bra ska slippa se andras fattigdom. Det andra, kanske ännu allvarligare problemet är att Moderaterna samtidigt saluför sig som ett parti som står för ”individuell frihet”. Det är en ren bluff: förslaget om tiggeriförbud innebär raka motsatsen till individuell frihet.

Om M vill tas på allvar i debatten behöver man berätta tydligt vad man står för, och ”individuell frihet” bör då rimligen strykas. Att M vill använda rättsväsendets resurser och makt för att jaga de mest utsatta människorna är visserligen fel, enligt dem av oss som vill värna grundläggande mänskliga rättigheter, men M kan förstås försöka samla opinion för en sådan politik om man är ärlig med sin ståndpunkt. I så fall bör dock partiet upphöra att påstå att man står för ”individuell frihet”. Moderaterna vill göra det olagligt för en människa att be en annan människa om hjälp. Det är inte frihet.

Jag hoppas att alla som har rösträtt i höst är medvetna om vad de olika partierna faktiskt står för, trots att vissa partier försöker vilseleda folk. För egen del lutar jag åt Feministiskt initiativ, som enligt min mening tar tydligast ställning för mänskliga fri- och rättigheter och mot den alltmer omänskliga politik som Moderaternas tiggeriförbud är ett så tydligt exempel på.

ELIAS RUDBERG
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr