Hängivet arabiskt stöd till den västerländska klassiska musiken

Media.
Illustration: Opulens. Bildkälla: Pixabay.com

MUSIKALISK VÅR. “Detta uttalande och kärnan i kritiken riktar sig mot de mörka och ledande krafter som uttalar sig som islams upprätthållare i den muslimska världen och som motarbetar musik.” Ullmar Quick berättar om mottagandet av Wiens filharmoniker vilka bjudit på två konserter i det nybygga operahuset i Kairo.

I Sverige har ständig kritik av tradition och kulturarv lett till en brutal politisering, där normkritik och identitetstänkande spelat stor roll. Men låt oss lyfta blicken från den svenska ankdammen och betrakta ett land där kulturen och det klassiska arvet varit ännu värre i kläm, Egypten. Förutom Per Garthon, som ständigt intresserat sig för landet, är det inte många hos oss som bryr sig om Egypten. SR-korrespondenten Cecilia Uddén, stationerad i Kairo, förmedlar dock intressanta inblickar i vad som sker där och i arabvärlden i övrigt.

Al-Ahram weekly som finns på engelska på Internet är en intressant röst från arabvärlden. Dess skribenter anammar den västerländska kulturen, eller ska vi säga världskulturen, och angriper ofta islamister, inte minst Muslimska brödraskapet, som numera är avlägsnade från makten i Egypten men försöker göra sig gällande likafullt. Nu har Wiens filharmoniker bjudit på två konserter i det nybygga operahuset i Kairo. Krönikören Mohamed Salmawy skriver begeistrat om denna musikaliska händelse och om publikens positiva reaktioner.

Han berättar också om turerna kring Strauss valser och Wiens filharmoniska orkester. Valskungen hade komponerat nästan 1150 valser, men orkestern ansåg dem som dansmusik som inte hörde hemma i deras klassiska repertoar. Då inträffade 1873 att kejsaren Frans Josef I beställde en speciell vals av Strauss för att spelas på hans dotter Gisela Louise Maries bröllop. Detta tvingade orkestern att spela den vid ceremonin. Valsens titel war Wiener Blut, idag en av Strauss’ mest omtyckta valser. För att visa sin tacksamhet mot kejsaren komponerade Strauss ännu en vals, Kaiser-Walzer, som han tillägnade kejsaren. När nu Wienerfilharmonikerna höll konsert i Kairo under den kände dirigenten Riccardo Muti var det den valsen som blev extranummer på slutet efter publikens varma bifall.

Muti gjorde ett uttalande under besöket i Kairo, vilket publicerats på Facebook. Han sa:”Världen utan musik skulle bli förvandlad till ett samhälle där våldet, det fula och det barbariska dominerade, för melodier utgör det ljud av samklang och harmoni som förkroppsligar tanken på broderskap och samexistens. Musik växte fram sedan vår planet skapats, från ljudet av vinden, fåglarnas sång, naturens rytm och växlingen mellan natt och dag, sommar och vinter.” Musiken är enligt denne musiker en oskiljaktig del av människans existens. Och Al-Ahram har satt som rubrik på artikeln: “Musiken och vår existens överlevnad”.

Libri resurrecti - återupplivade böcker

Följ vår blogg om litteraturskatterna du inte visste att du ville läsa!
Läs bloggen

Detta uttalande och kärnan i hela artikeln är kritiken mot de mörka och ledande krafter som uttalar sig som islams upprätthållare i den muslimska världen och som motarbetar musik. I Iran får till exempel inte kvinnor sjunga offentligt och i talibanernas Afghanistan är all musikutövning förbjuden och musikskolorna har stängts.

I artikeln finns också en kommentar av Tarek Nasr, känd entreprenör i arabvärlden på medieområdet: ”Jag har hört de här orden och reflekterade över länder som upphört med musikundervisningen i skolan för att lugna vissa politiska strömningar, och detta kommer i sin tur att under karga årtionden skapa generationer av barbarer med en etik som bygger på våld och fulhet. Sedan kommer de länderna att plötsligt att upptäcka den flod av tomhet, bigotteri och terrorism som uppstått. Låt undervisningen i musik och konst komma tillbaka till våra barn. Detta skulle vara tillräckligt för att ge liv åt förtryckta idéer, marginalisera destruktivt tänkande och stoppa förvrängt beteende; det vill säga, om vi vill rena vår omgivning inom kultur och undervisning och skapa nya, normala och upplysta generationer under de kommande årtiondena.”

Han tillägger: ”Om inte byggandet av städer går hand i hand med att förbereda dess invånare på att bevara och skydda dem, och om inte tillkomsten av museer och konserthallar förenas med att det skapas vakna intellektuella och människor i allmänhet med normalt psyke som kan uppskatta skönhet och utveckla den, då kommer alltsammans att hamna i händerna på barbarer som förstör och krossar allt eller bara lämnar kvar tomma arkitektoniska monument.”.

ULLMAR QVICK
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Media

0 0kr