Ha en skön sommar!

Media.
Collage: C Altgård / Opulens. Bildkälla: Pixabay.com

KULTURJOURNALISTIK. ”Utan att avslöja för mycket kan jag lova att vi till hösten fortsätter göra samma breda magasin, där dagskritiken samsas med opinionstexter, men att vi också kommer förstärka några av kulturavdelningarna”, skriver Opulens chefredaktör Stefan Bergmark som önskar läsarna en trevlig sommar.

 

Kulturjournalistik handlar om så mycket mer än recensioner av böcker, konstutställningar, filmer etc. Traditionellt sett är kultursidan också dagstidningens andra opinionsbildande sida och har större fokus på idédebatt och samhällsanalys medan ledarsidornas tyngdpunkt ligger på att kommentera dagspolitiken. Gränsdragningen dem emellan är inte alltid tydlig och idag är den inte heller det mellan nyhets- och kulturjournalistik.

Ifjol utkom exempelvis en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nordicom Review som undersökte skillnaden mellan vanliga nyheter och kulturjournalistik i rapporteringen av terrorattackerna i Paris november 2015. Medan nyhetsjournalistiken främst beskrev händelserna, lade kulturjournalistiken större fokus på känslomässig solidaritet och sammanhanget, samt lyfte fram demokratiska värderingar och terrorismens eventuella konsekvenser.

”Kulturjournalistiken fokuserade mindre på enskilda aktörer eller händelser, istället placerades de i ett bredare sammanhang och analyserades i förhållande till dess långsiktiga konsekvenser” förklarade Kristina Riegert, en av forskarna bakom studien. Ett bra exempel på hur kulturjournalistiken, när den fungerar som bäst, står mitt i samtiden.

Med parollen ”Gör kulturjournalistiken stark igen!” startade vi för tre år sedan Opulens magasin. Vi hade sett hur kulturjournalistiken under flera år försvagats. En anledning till detta torde vara dagstidningskrisen. Kultursidorna produceras i stor utsträckning av frilansare och ett fåtal anställda och det är lättare att skära ned i frilansbudgetar än att sparka folk. Samtidigt har ledarsidorna förstärkt sin ställning då de politiska redaktörerna i klickonomin klivit fram som dragplåster i de sociala medierna.

Men om samhällsdebatten i journalistisk form endast skulle drivas av skribenter mer eller mindre knutna till partipolitiken skulle idéutbytet bli fattigt. Vårt bidrag till att vända utvecklingen var alltså att starta ett dagligt kulturmagasin med sikte på samma bredd som dagstidningarnas kultursidor. Eller rättare sagt med samma bredd som de en gång hade. För idag har ju många tidningar ingen kultursida eller så är de rejält vingklippta.

När vi nu tar sommaruppehåll fram till den 17 augusti så har vi kommit en bra bit på vägen. Men vi är bara stolta, inte nöjda. Utan att avslöja för mycket kan jag lova att vi till hösten fortsätter göra samma breda magasin, där dagskritiken samsas med opinionstexter, men att vi också kommer förstärka några av kulturavdelningarna. Mer om det till hösten. Men vi slutar inte publicera helt under denna åtta veckor långa semesterpaus. Som vanligt presenterar vi vinnarna av vårens novelltävling.

Trevlig sommar!

STEFAN BERGMARK
info@opulens.se

Stefan Bergmark är chefredaktör för Opulens. Norrlänning men sedan sekelskiftet bosatt i Malmö. Stefans yrkesmässiga bakgrund är från olika fanzines, tidskrifter samt oberoende medier och som frilansjournalist har han främst skrivit åt dagstidningarnas kultursidor. Stefan har också varit redaktör för ett par böcker samt fått tre antologier med krönikor utgivna. Mer om och av Stefan Bergmark: www.stefanbergmark.se

Det senaste från Media

0 0kr