Facebooks nonchalans hotar Opulens framtid

Media.

NEDLÄGGNINGSHOT. Opulens riskerar nedläggning pga Facebook avstängning. 

Många användare har nog varit med om hur svårt det är att få tag i Facebooks support. Och när man väl lyckas så  får man ofta standardsvar som är föga till hjälp. Att bristande service drabbar våra privata konton är kanske mer till skada för företaget än den enskilde. Betydligt allvarligare är att denna nonchalans nu hotar att sänka vår nystartade nättidning.

För knappt tre veckor sedan lanserade vi Opulens. Ett kultur- och samhällsmagasin med höga ambitioner men med begränsad budget. Tack vare att vi lyckats engagera kompetenta, och i många fall namnkunniga, kulturskribenter samt att vi uppmärksammats positivt av flera pressgrannar har vi ändå på denna korta tid fått en relativt stor läsekrets.

Redan från början har det dock varit självklart för oss att sociala medier kommer vara våra huvudsakliga kanaler för att nå ut med vår journalistik och viktigast bland dom Facebook. För tio dagar sedan stängdes dock våra möjligheter att marknadsföra Opulens artiklar där.

Efter motiveringen att vårt konto “inaktiverats eftersom det inte följer Facebooks annonseringsregler” har vi haft en Kafka-liknande korrespondens med två personer på annonsavdelningen vars namn vi för deras egen skull här utelämnar. En korrespondens som inte givit oss minsta vink om var problemet ligger. Det närmaste vi kommit ett svar som ens handlar om problemet, dvs inaktiveringen av vårt annonskonto, är att vi “kör annonser som inte ger användarna en konsekvent upplevelse av den typ de väntar sig.”

Fullständigt absurt eftersom det enda vi marknadsfört är länkar på vår tidnings Facebooksida vilka leder till artiklar i, hör och häpna, vår tidning. Vad skulle de som följer oss på Facebook förvänta sig om inte just detta?

Facebook är idag en sådan maktfaktor inom media att inte heller de stora drakarna har möjlighet att avstå från att marknadsföra sig där. För en mindre nätbaserad tidning som Opulens finns ingen som helst möjlighet att ens existera utan närvaro på Facebook.

Misstag kan alla göra men den nonchalans Facebook här uppvisar är skandalös. Återaktiveras inte vårt konto inom kort har företaget också kvävt en ny medieröst i sin linda.

STEFAN BERGMARK
info@opulens.se

Alla artiklar av Stefan Bergmark

Stefan Bergmark är chefredaktör för Opulens. Norrlänning men sedan sekelskiftet bosatt i Malmö. Stefans yrkesmässiga bakgrund är från olika fanzines, tidskrifter samt oberoende medier och som frilansjournalist har han främst skrivit åt dagstidningarnas kultursidor. Stefan har också varit redaktör för ett par böcker samt fått tre antologier med krönikor utgivna. Mer om och av Stefan Bergmark: www.stefanbergmark.se

Det senaste från Media

0 0kr