Media gör psykisk ohälsa mer accepterat

Media/Samhälle.
Montage: Opulens. Bildkälla: Pixabay.com

SYNLIGARE. Psykisk ohälsa blivit synligare tack vare medierna, framförallt de sociala, vilket säkerligen bidragit till att psykiatriska diagnoser är mer accepterade i samhället idag, skriver Stefan Bergmark.

 

 

Nästa vecka uppmärksammas den årliga Mental Health Awareness Week i många länder. I Sverige har den psykiska ohälsan ökat kraftigt bland unga trots statens mångåriga satsningar på exempelvis en nollvision vad gäller självmord. Bara ifjol beviljade Folkhälsomyndigheten 25 miljoner kronor till ideella organisationer verksamma inom områdena psykisk hälsa och suicidprevention.

STEFAN BERGMARK
info@opulens.se

 

Stefan Bergmark är chefredaktör för Opulens. Norrlänning men sedan sekelskiftet bosatt i Malmö. Stefans yrkesmässiga bakgrund är från olika fanzines, tidskrifter samt oberoende medier och som frilansjournalist har han främst skrivit åt dagstidningarnas kultursidor. Stefan har också varit redaktör för ett par böcker samt fått tre antologier med krönikor utgivna. Mer om och av Stefan Bergmark: www.stefanbergmark.se

Det senaste från Media

0 0kr