Välj rätt spår — ta tåget!

Krönikor.
Ta tåget. Bild: Unsplash.com. Modifiering: C Altgård / Opulens.

FÖRDELAR. ”Tåg har många fördelar gentemot flyg. Som bekant släpper det ut långt mindre fossila avgaser än de flesta andra transportmedel. Tåg erbjuder också ypperliga möjligheter att umgås, fördjupa vänskaper och lära känna andra människor,” skriver Erik Cardelús.

 

 

En mörk vintermorgon hör jag på tv-nyheterna att flygresandet i landet har ökat med 47 procent på 30 år, allt enligt en nyutkommen studie från Chalmers. Även i globalt hänseende är tendensen uppseendeväckande då den genomsnittliga svensken flyger fem gånger mer än den globala genomsnittsmänniskan.

Så — varför blev det så här? Sannolikt handlar det om flera faktorer. Komplexa problem — som miljontals människors samlade beteende över tid — låter sig sällan, eller aldrig, förklaras med ett enda orsakssamband.

Men något är det med vårt land och resandet, kopplat till den samhällsutveckling vi sett under de senaste decennierna. Något att fundera närmare på.

Låt oss börja med det mest självklara — att människor vill resa och träffa andra människor, och därmed möta andra sorters — kulturella, sociala, religiösa och så vidare — erfarenheter är bara att glädja sig åt. Det fungerar som ett vaccin mot trångsynthet och inkrökthet, det bäddar för ett större känslomässigt och empatiskt register, individuellt och på samhällsnivå, vilket är en hörnsten i motståndet mot främlingsfientlighet och rasism. Och sådant behövs mer ån någonsin idag.

[CONTACT_FORM_TO_EMAIL id=”2″]

 

Men varför måste så många av dessa resor just ske med flyg och så långväga? En intressant röst i detta sammanhang återfinns i boken För den som reser är världen alltid vacker av Per J Andersson. Han är en av grundarna till resetidningen Vagabond och en flitig resenär.

Han, liksom många andra idag, menar att vi behöver ta mer ansvar för hur vi reser. Här är tåg en nyckelfaktor, som pekar framåt och bakåt på en och samma gång. För gårdagens interrail formade generationer av europeiska ungdomar, unga som skapade band till varandra och sin gemensamma kontinent, ett resande som punkterades under 90-talet då priserna på flygresor dumpades samtidigt som tåget blev både dyrt, drabbades av eftersatt underhåll och indragna förbindelser. Allt till följd av styvmoderligt fattade politiska beslut, ofta med marknadsfundamentalistiska förtecken.

Men allt kan naturligtvis förändras, speciellt om det finns en både politisk och folklig vilja att återigen lyfta tågresandet.
För tåg har många fördelar gentemot flyg. Som bekant släpper det ut långt mindre fossila avgaser än de flesta andra transportmedel.

Tåg erbjuder också ypperliga möjligheter att umgås, fördjupa vänskaper och lära känna andra människor. Det har också något meditativt över sig. Det omgivande livet och landskapet avtecknar sig tydligare från ett tågfönster än från ett flygfönster. Utrymmet för ord och tankar är större.

ERIK CARDELÚS
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Krönikor

0 0kr