Den västerländska civilisationen är en myt

Krönikor.
Bild: Pixabay.com

CIVILISATION. Tack vare modern teknologi och globalisering behöver inte mänskligheten längre delas upp i mytologiska och gentemot varandra hotfulla läger. Istället har vi möjligheten att tillsammans skapa och forma vår värld, skriver Vladan Lausevic.

 

Civilisationism kombinerar kristendom, sekularism och liberalism och framställer islam och muslimer som ett samhällsproblem. Kristendomen lyfts då inte fram främst som en religion i sig utan snarast som ett slags civilisatoriskt motstånd mot det påstådda hotet från islam. Osanna föreställningar som ”civilisationernas kamp” eller ”clash of civilizations” går ut på att främja beteenden som skapar fler konflikter och splittringar istället för att främja processer som kan leda till att världen förenas institutionellt och kan bli en kosmopolitisk och harmonisk plats för fler.

Myten om den västerländska civilisationen används ofta för att skapa orimliga känslor av “vi och dom” och leder till sociala fobier mot exempelvis muslimer. Civilisationismen såväl som nationalismen går ut på att dela upp mänskligheten i fientliga läger. Istället borde fler acceptera det faktum att globaliseringen har gjort världen till en gemensam mänsklig civilisation som vi kan skapa och utveckla tillsammans, inte minst när det kommer till klimatfrågan.

VLADAN LAUSEVIC
vladan.lausevic@opulens.se

Vladan Lausevic är stockholmare och aktiv som skribent, liberal debattör och aktivist med intresse för såväl mjuka som hårda politiska frågor. I bagaget har en examen i historia och Europastudier. Vladans motto: “Jag har ingen identitet, jag har bara identiteter”.

Det senaste från Krönikor

0 0kr