Den klassiska arkitekturen står över politiska ideologier

Krönikor.
Lars Anders Johansson slår ett slag för den klassiska arkitekturen i dagens krönika. (Bakgrundsbild: Glyptoteket i München, byggt 1816–30. Ett exempel på nyklassicism i arkitekturen. Bildkälla: Wikipedia).

FOLKVILJA. “Det kan tyckas ironiskt att miljonprogramförorten Upplands Väsby går i bräschen för en ny våg av arkitektur i klassisk tradition”, skriver Lars Anders Johansson.

Nyligen presenterades vinnarna i den omdebatterade markanvisningstävlingen i Upplands Väsby norr om Stockholm. Omdebatterad eftersom kommunen redan i markanvisningsskedet ställt krav på den estetiska gestaltningen av byggnaderna som ska uppföras på den aktuella tomten. Kravet var att husen ska byggas i någon av fyra tydligt definierade arkitektoniska stilar, samtliga från tiden kring det förra sekelskiftet.

LARS ANDERS JOHANSSON
larsanders.johansson@opulens.se

Det senaste från Krönikor

0 0kr