Biblioteksdebatten revisited

Krönikor.
“Att biblioteksdebatten är så förvirrad beror, vid sidan av de medvetna missförstånden och svartmålningen av meningsmotståndare, på att det egentligen är flera debatter i en,” skriver Lars Anders Johansson. (Bakgrundsbilden: Foto: Oli Götting / Pixabay.com. Montage: Opulens)

KULTURANALYS. “När det humanistiska bildningsidealet dominerade betraktades biblioteken som tempel helgade åt litteraturen och den bokliga lärdomen. När den antropologiska kultursynen vann mark kom bibliotekens roll allt mer att likna kulturhusens”. Lars Anders Johansson skriver om den idéhistoriska bakgrunden till dagens biblioteksdebatt.

Den här texten borde egentligen börja med en lång utläggning om min personliga relation till bibliotek. Om hur jag redan på lågstadiet älskade att åka till biblioteket i det lokala funkiscentrumet och få med mig boktravar hem. Hur självklart det var när jag skulle göra min första prao på mellanstadiet att det skulle ske på biblioteket.

LARS ANDERS JOHANSSON
larsanders.johansson@opulens.se

Det senaste från Krönikor

0 0kr