Greta Thunberg har tänt en gnista

Debatt/Samhälle
Greta Thunberg utanför riksdagshuset (foto: Vladan Lausevic)

APPELL till COP24, FN:s klimattoppmöte i polska  Katowice. ”Stöd Greta Thunberg och den unga generationen i deras klimatuppror” uppmanar Roland Rittman, miljöaktivist sedan 70-talet.

 

 

Detta är en appell mot bakgrund av segern vid de nu nerlagda två atomreaktorerna i Barsebäck mitt i Öresundsregionen och mitt i den växande miljonstaden Örestad. Segern i kampen mot världens mest felplacerade atomkraftverk i ett Sverige, som med 12 reaktorer hade mer atomkraft per invånare än någon annan stat. Ingen enskild människa skall behöva leva i skuggan av en atomreaktor. Och den skuggans längd känner vi efter Tjernobyl- och Fukushima-katastroferna.

Den nyvaknade miljörörelsen krävde under 1970-talet snabb utmarsch ur atomsamhället på en serie nordiska atommarscher. Vi skanderade ”Avveckla all atomkraft inom 10 år!” Vi marscherade för ett resursbevarande samhälle. Vi krävde satsningar på förnybara energikällor och solidaritet med tredje världens länder samt kommande generationer.

Hela 30 000 demonstranter i alla åldrar från olika delar av Norden tågade år 1977 genom landsbygden ut till atomkraftverket i Barsebäck. Samhället skälvde. Etablissemanget darrade. Det lönar sig att kämpa men det krävdes ett tiotal Nordiska atommarscher och annan kamp.

Fortsätt

 

Nu, när äntligen en ny generation med Greta Thunberg i spetsen, har inlett sin kamp för klimatet, skall hon veta att nu levande äldre representanter för den nordiska befolkningen har påbörjat vandringen och kommer att stödja den fortsatta kampen i riktning mot ett gemensamt mål. Men vi har inte tid att vänta i årtionden på resultat. Alla goda krafter på klotet måste snabbt mobiliseras för samhällets och naturens överlevnad. Appellerna från COP24 i Katowice år 2018 skall omedelbart åtlydas av hela näringslivet och hela det politiska etablissemanget i alla länder.

Överhetens manipulation av folkomröstningen om atomkraft år 1980 i Sverige ledde till en fördröjning i omfattning av år som motsvarar en hel generation (33 år). Vi krävde övergång från atomsamhället till ett samhälle, där energin kommer från flödande energikällor som sol, vind och strömmande vatten. Samma manipulation av folkens vilja att rädda klimatet satte sin prägel på överhetens agerande vid COP24. Om än försenat sker sedan 1999 en nedstängning av reaktor efter reaktor av det dussinet fullt, som byggdes i Sverige under förra millenniets sista årtionden och samtidigt sker nu, men för långsamt, satsningar på förnyelsebara energikällor.

Greta har tänt en gnista, och orsakat en brand, som spridit sig klotet runt. Nej, inte en präriebrand. Tänt en moteld mot en världsbrand. En världsbrand likt den som meteoren orsakade. Den meteor, som utrotade dinosaurierna och skapade massdöd och artutplåning, Men några arter överlevde ju meteornedslaget. Bland annat tidiga förfäder till den enfaldiga människan, som nu hotar sin egen och sina medvarelsers existens genom sitt missbruk av planetens resurser. Ett nytt massutdöende har inletts.

Det är hög tid att skynda på vår gemensamma mänskliga tankekraft och vända utvecklingen. Att forma en medveten kollektiv intelligens efter klimatmötet i Polen är nödvändigt. Mycket måste uträttas.

Greta Thunberg från universitetsstaden Uppsala i mitt eget hemland Sverige, har startat en skolstrejk på allmän plats utanför Sveriges maktcentrum riksdagshuset, där landets parlament med dess rikspolitiker finns. Hundratusentals följare har lämnat lärosalar och sin avskärmade tillvaro i cybervärlden för att gå ut på allmän plats i protestaktioner mot klimatförändring och i kamp för vår gemensamma framtid. Läget kräver en mobilisering av en omfattning som motsvarar generalstrejk i alla länder både vad gäller medverkan av studerande och yrkesverksamma. Men cybervärlden har gett oss de verktyg, som behövs för att snabbt sprida och samordna kampen. Upprorsledare före oss hade nog inte förstått trögheten vi uppvisar i att använda nutida kommunikationsmöjligheter. Alla kan prata med varandra eller skriva till varandra via dagens digitala nätverk. Alla kan göra sin egen hemsida med egna tankar, som kan läsas av alla. Alla kan göra massutskick till sina vänner på e-post. Förr sprang en person från by till by när upprorsfanan höjts… Vad väntar mänskligheten egentligen på?

Allt är möjligt om tillräckligt många enas i gemensam kamp och visar uthållighet.

Alla de hundratusenden i Norden, som krävde ett hållbart samhälle på 70-talet finns nu med på ungdomsgenerationens segertåg. Segern i Barsebäck är total. Världens mest felplacerade två reaktorer stängdes enbart av skälet att de hotade flera miljoner människor i Nordens mest tätbefolkade område, men ingen enskild människa någonstans skall tvingas leva under samma hot. Segern i Barsebäck är en milstolpe på vägen mot ett hållbart samhälle. Bygg vidare på det!

På en så kallad studentafton på universitetet i Lund år 1971 såg jag, som då var en 24 årig student, möjligheten att ställa statsminister Olof Palme till svars för storstadsutvecklingen i Öresundsregionen. Ett konstruerat megalopolis kallat Örestad med sitt planerade atomkraftverk i centrum. Sex stycken reaktorer planerade, varav två byggdes, men som nu monteras ner). Jag kallade i talet Örestad för vandalernas eldorado. I slutet på talet från estraden sade jag något uppkäftigt till Olof Palme:

”Jag tänker inte fråga dig vad du tänker göra för att stoppa denna makabra utveckling för det duger varken du eller några andra politiker till.” Varför nämna detta? Jo, det är viktigt att våga konfrontera makten! Och 15-åriga Greta Thunberg förstår just detta.

Jag är nu snart 72 år ung medan Greta är 15 år gammal, men med visheten hos en vuxen och med ett okuvligt mod. Du är enastående. Har aldrig mött någon av din dignitet varken bland elever i din ålder, som jag mött som tidigare lärare, eller bland äldre personer för den delen. Tack för det du gör! Det inger hopp. Du har höjt upprorsfanan och ställt dig överst på barrikaderna.

Vuxenvärlden skall verkligen skämmas kollektivt. Vi har nämligen inte gjort tillräckligt. Även om mycket har gjorts för att bryta utvecklingen. Vi måste nu alla på olika sätt ta aktiv del i vår gemensamma kamp för överlevnad och byggandet av en ekologisk civilisation.

Du är vårt hopp, Greta. Vi följer din generation solidariskt framåt. Aktivt. Låt oss agera nu. Bryt vanmakten — börja kämpa!

ROLAND RITTMAN

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt