Gör 11 september till fredens och inte Natos dag

Debatt/Samhälle.

MILITARISM. “Vi kan, vill och törs stå upp för avspänning och nedrustning av kärnvapen och motsätta oss den rustningsspiral som Trumps USA påbjudit sina allierade och de som vill tillhöra en guldkantad inre krets. Vi uppmanar därför till protester mot Aurora 17”, skriver Tord Björk från Aktivister för fred.

Idag 11 september startar krigsövningen Aurora 17 på svensk mark. På ett avgörande sätt för den Sverige närmare Natoländernas krigsmakter. Den underminering av Sveriges fredsvilja, dess självständiga hållning mot främmande makt och kärnvapenmotstånd, som värdlandsavtalet med Nato bäddat för blir därmed tydlig.

11 september startade också den moderna antirasistiska rörelsen mot imperialismen. Det skedde 1906 när muslimen shejk Habib i Johannesburg uppmanade deltagare på ett massmöte att bränna sina pass i protest mot orättvisa passlagar. Gandhi var med på mötet och massorganisering av civil olydnad satte efter detta en icke-våldsprägel på kampen mot imperialism och rasism med Martin Luther King i USA och ANC:s kamp mot apartheid i Sydafrika som efterföljare.

11 september 1973 mördades Chiles demokratiske och socialistiske president Allende under statskuppen som skedde med stöd av USA. En epok av militariserad nyliberalism efter att kolonialismen blivit gammalmodig påbörjades i många länder och fortsätter än, ofta med stöd från väst.

Denna våldsamma nyliberalism med IMF och Världsbanken på det ekonomiska området och västmakternas krigsmakt på det militära beredde marken för västs försök att dominera världen. Det satte sina blodiga spår i Haiti, Nicaragua, Libyen, Somalia, Irak. Jugoslavien och många andra länder ofta med USA som pådrivare. Bara i Irak skördades en och en halv miljoner civila offer på grund av ekonomiska sanktioner understödda av band annat Sverige med det under stora delar av tiden falska motivet att Irak innehade massförstörelsevapen. FN:s kommissionär för humanitär hjälp till Irak talade i termer av ett folkmord innefattandes en halv miljon barn. USAs utrikesminister Madelene Albright fick frågan om en halv miljoner döda barn verkligen var något som kunde rättfärdigas och gav svaret att ”vi menar att priset var värt det”.

Efter denna upptrappade aggression från västvärlden kom attacken på World Trade Center 11 september 2001 med 3 000 offer. Den tog USA till intäkt för att eskalera sitt globala militära och ekonomiska försök att dominera ytterligare i allt tätare allians med andra västmakter. Ett krig utan slut påbörjades i namn av att bekämpa terrorism som lett till mångdubbelt mer terrorism, flyktingkatastrofer och sönderbombade länder. Denna gång med Sveriges aktiva militära medverkan i ockupation och attacker på länder som västvärlden utsett till fiender.

Nu får det vara nog med denna smygande integrering av Sveriges militär in i en alltmer centraliserad västlig krigsmakt. Det är dags att återupprätta Sveriges fredsvilja och oberoende i förhållande till all främmande makt. Vi kan, vill och törs stå upp för avspänning och nedrustning av kärnvapen och motsätta oss den rustningsspiral som Trumps USA påbjudit sina allierade och de som vill tillhöra en guldkantad inre krets. Vi uppmanar därför till protester mot Aurora 17. Genom mångas till synes osynliga insatser kan vi tillsammans vända militarismen ryggen och arbeta för både fred på jorden och fred med jorden.

TORD BJÖRK
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr