Varje text har sin funktion ‒ varför inte ge plats åt det ”rosenröda”?

Debatt.
Torghandel i Rinkeby. (Foto: Eva-Märta Granqvist)
Torghandel i Rinkeby. (Foto: Eva-Märta Granqvist)

RINKEBY. Lars Thulin invänder i Opulens mot ett alltför ”rosenrött” reportage om Rinkeby, publicerat i Magasinet Konkret 20 juli 2023. Thulin vill slippa fler naiva ”safariresor” till en stadsdel med omfattande sociala problem. Artikelförfattaren Eva-Märta Granqvist svarar att det som Thulin kallar ”rosenrött” också har sin plats i rapporteringen.

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se

Tack så mycket Lars för en belysande text om Rinkeby! Du har så rätt i det du skriver.

Mitt besök i den omdebatterade Stockholmsförorten blev mycket riktigt ett slags ”safari”, och resulterade i en lättsam beskrivning av vad som är kul och bra med Rinkeby. Det var själva syftet.

Reportaget från Rinkeby hör till de just nu mest lästa inläggen på Magasinet Konkret.
Reportaget från Rinkeby hör till de just nu mest lästa inläggen i Magasinet Konkret. (Skärmdump den 24 juli 2023)

Jag vet inte varför, men det är en vanlig idé att precis allt ska få plats i en och samma artikel. Så snart jag skriver något om till exempel ensamkommande flyktingungdomar frågar någon varför jag struntar i barnfamiljerna. Som ett brev på posten, sedan flera år tillbaka.

Så sent som häromveckan svarade jag på en liknande kommentar i ett annat sammanhang.

Under ett Facebookinlägg om afghanska flyktingar frågade en person indignerat varför jag inte bryr mig om de barn som tas om hand av den svenska socialtjänsten.

”Jag önskar bara att ni använde samma ambition för att stå upp för Sveriges barn.”

Jag undrade om frågeställaren skickade samma fråga till exempelvis Naturskyddsföreningen eller Friluftsfrämjandet.

Med detta sagt, går det alltså inte att få plats med allt i en och samma artikel. Syftet här var uteslutande att tillbringa en trevlig dag i Rinkeby, och att berätta om den på ett enkelt vis. Jag ville presentera en tydlig motvikt till den nidbild som sprids av svenska rasister, för att visa på den vardagliga sammanhållning över olika gränser som ändå är möjlig. Och dessutom otroligt viktig.

Mer djuplodande analyser av den svenska ojämlikheten ur olika aspekter görs hela tiden, och de är inte obekanta för de läsare som nu uppskattade en annan typ av rapport.

Det “rosenröda” reportaget från Rinkeby är ett av de mest lästa inläggen just nu i Konkret, och det är tydligt att vinkeln uppskattas, inte minst av nuvarande och tidigare Rinkebybor som med stor sannolikhet är hjärtligt trötta på utomståendes negativa omdömen om deras egen stadsdel.

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se
<b>EVA-MÄRTA GRANQVIST</b><br/>info@opulens.se
EVA-MÄRTA GRANQVIST
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr