Inte 100 år till av vanvård

Debatt.
Montage: Opulens.
Montage: Opulens.

REFORMKRAV. “Flickor kan vittna om att detta i realiteten kan innebära att under hot om avslitning av kläderna inför en eller flera män tvingas göra förnedrande saker såsom att helt naken böja sig framåt, att stå på huk och hosta, att ställa sig på alla fyra, skriver Jennifer Andersson.

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se

I broschyren “Till dig som vårdas på SiS särskilda ungdomshem med stöd av LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga)” som unga får som placeras på SiS (Statens institutionsstyrelses) ungdomshem står följande :

“När du kommer till oss första gången och när du har varit utanför ungdomshemmet får personalen söka igenom dina kläder och väskor (kroppsvisitation). Personalen kan också be dig att klä av dig naken så att de kan se att du inte gömmer något under kläderna (ytlig kroppsbesiktning). ”

Flickor kan vittna om att detta i realiteten kan innebära att under hot om avslitning av kläderna inför en eller flera män tvingas göra förnedrande saker såsom att helt naken böja sig framåt, att stå på huk och hosta, att ställa sig på alla fyra. Man behöver inte vara psykolog för att förstå att detta är oerhört traumatiserande och kränkande för en ung tjej som kanske tidigare blivit utsatt för sexuella övergrepp.

Att ett övergrepp är det första som sker i Statens institutionsstyrelses regi sätter tonen för kommande vård och skadar det förtroende den unga förväntas ha gentemot personalen. Att utsätta icke-kriminella tjejer för en fängelselik nakenvisitering är huvudlöst och kanske orsaken till att tjejer upplever vården sämre på SiS, känner mer otrygghet och avskiljs mest.

Idag finns en lucka i LVU-lagen som tillåter nakenvisitering av det motsatta könet. Icke-kriminella barn och ungas integritet är alltså mindre värd än exempelvis en vuxen kriminell kvinnas, som finns inom kriminalvården.  Hon får nämligen inte visiteras naken av en man.

Köp Poeter mot krig!

Stöd Ukrainas folk - Köp Poeter mot krig! 68 kr
Läs mer

Det som sker inom SiS är en skam för Sverige. Dock förstår jag rädslan att det ska smugglas in droger och saker ungdomarna kan skada sig själva och andra med.

Men år 2022 i ett civiliserat land måste det finnas andra sätt att visitera icke-kriminella barn och unga på än en förnedrande fängelseritual som tycks vara direkt tagen från USA:s ökända juvenile prisons.

Jag råder SiS att blicka ut i världen och lära sig hur andra länder löser detta vad gäller framförallt minderåriga flickor i tvångsvård. Och på Socialutskottet ligger att arbeta för att förändra LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, så att män med laglig rätt inte kan slita kläderna av 12-åriga våldtäktsoffer.

Det ska inte få vara så att statsanställda ska få begå övergrepp som ute i civilsamhället hade kallats för ett sexuellt övergrepp och lett till fängelse. Jag anser att LVU och SiS “särskilda befogenheter” omedelbart skall ses över för att förhindra att fler småtjejer utsätts för livslånga trauman med Staten som gärningsman.

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se
JENNIFER ANDERSSON
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr