En kort replik

Debatt.
Montage: Opulens.

ALFAHANNAR. “Under ett långt yrkesliv har jag haft både kvinnor och män som chefer. Min slutsats är att andelen usla och mobbande chefer är ungefär densamma om man jämför genusvis”, skriver Lars Thulin i en replik i debatten om mansidealet.

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se

Peder Palmstierna ger ett långt svar på mitt inlägg. Jag ska hålla mig kortare. För jag konstaterar att han i princip säger att han inte riktigt menade det han skrev och/eller att jag missförstått allt. Men det var väl bra! Låt mig kort påpeka på tre saker.

I sin första artikel vill Palmstierna utrota alfahannens beteende, utan undantag. Bara dennes död kan ge ett jämställt samhälle. Men nu rör det bara alfahannens tendens att sparka nedåt. En hisnande begränsning av diskussionen mellan två inlägg.

Han raljerar över mina metaforer. Men han nämner död, avrättning, schavott och att han gärna själv drar i spaken. Då får han räkna med att bollen snabbt returneras över nätet.

Palmstierna kopplar till sist bort alfabeteendet från kön. För han konstaterar att det också kan utövas av kvinnor. Under ett långt yrkesliv har jag haft både kvinnor och män som chefer. Min slutsats är att andelen usla och mobbande chefer är ungefär densamma om man jämför genusvis. Däremot varierar metoderna. Så där har vi uppnått jämlikhet. Alltid något.

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se
LARS THULIN
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr