Bekämpa den mörka nationalismen med den ljusa

Debatt/Samhälle.
Collage: Opulens.

BEKÄMPA MÖRKRET. Det finns all anledning till att vifta med den svenska flaggan och värna den ljusa nationalismen och genom att göra detta kan effektivt bekämpa den destruktiva mörka nationalismen, skriver Anders Kjellström.

 

DEBATTSUGEN? SKICKA BIDRAG TILL debatt@opulens.se.

I min ungdom, när jag gjorde militärtjänst skulle vi unisont ropa ”Länge leve konungen och fosterlandet”. Jag och några kamrater försökte övertyga kapten med att vi istället skulle ropa ”Länge leve demokratin och välfärdsstaten”, man kan dock inte påstå att vi fick någon större framgång med vårt förslag.

På samma sätt skulle vi idag kunna skilja mellan två olika sorters nationalism. Vi har det jag vill kalla ”mörk nationalism” som är exkluderande, tillbakablickande och allmänt bigott och intolerant, det vill säga den nuvarande högerpopulismen i Sverige och övriga Europa.

Man kan dock omfatta en annan nationalism, som vi skulle kunna kalla en ljus nationalism som bygger på en annan del av vårt historiska arv än den karolinska och den militära. Vi har mycket att vara stolta över. Vi var bland annat inte helt feodala med en aristokrati som styrde och ställde, utan Sverige bestod till stor del av småbönder som ofta ägde sin egen jord. Stolta självägande bönder som inte krökt rygg för aristokratin.

Vi har också varit ett skydd för förföljda grupper som kommit hit genom århundraden. Min släkt är vallonsk och kom hit i slutet på 1600-talet, då den franska intoleransen mot hugenotterna tilltog och gjorde det omöjligt för dem att leva i dåvarande Frankrike. Så har det fortsatt med ryska revolutionärer i början av 1900-talet, judiska emigranter under 1930-talet samt större delen av de danska judarna under hösten 1943. Under efterkrigstiden så har vi de ungerska flyktingarna 1956 och de chilenska efter militärkuppen 1973 och nyligen de hemlösa flyktingarna från Mellanöstern. Sverige har mer eller mindre ställt upp till utsatta människors försvar, något som har bidragit till våra ekonomiska och vetenskapliga framsteg.

Sedan 1930-talet har vi som förebild för många stater (lyssna gärna på Bernie Sanders) byggt upp en välfärdsstat som kunnat garantera medborgarna en grundläggande social och ekonomisk trygghet.

Skaffa Opulens nyhetsbrev gratis!

 

En ljus nationalism skulle kunna vara framåtblickande, inkluderande och sätta upp framtidsmål om utveckling, en miljö i balans och en utveckling av välfärdsstaten.

Det finns all anledning till att vifta med den svenska flaggan och värna den ljusa nationalismen och genom att göra detta kan vi effektivt bekämpa den destruktiva mörka nationalismen.

ANDERS KJELLSTRÖM
info@opulens.se

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Debatt

0 0kr