Skamligt av Löfven

Krönikor/Samhälle.
Foto: Arild Wågen / Wikimedia Commons

VALÅR. Stefan Löfvens utspel om att utlänningar inte borde få tillåtas att ta svenskars jobb är både vilseledande och skamligt, menar Sofia Nerbrand.

”Det är orimligt att det kommer tusentals personer till Sverige varje år för att göra jobb som arbetslösa i Sverige kan utföra.”

Statsminister Stefan Löfven (S), Facebook den 11 april 2018.

Orden är vilseledande och skamliga.

Ungefär 70 procent av arbetskraftsinvandrarna är koncentrerade till tio yrken och arbetskraftsinvandringen är störst bland kvalificerade bristyrken, enligt Riksrevisionen. Av de 4 000 personer som fick arbetstillstånd inom it under förra året var 3 000 högutbildade indier som företrädesvis arbetar med att digitalisera vårt land. Det rör sig om systemvetare och ingenjörer som programmerar mjukvara. Företagen inom denna bransch vittnar om att det är ytterligt svårt att finna personer med rätt kompetens i Sverige. Efterfrågan på it-system och program är enorm och man har svårt att möta den på grund av kapacitetsbrist.

Att Sverige kan välkomna människor från ett så spännande och dynamiskt land som Indien är bra. Indien har en tillväxt på drygt 7 procent och medelklassen växer dramatiskt. Premiärminister Narendra Modi besökte Sverige i förrgår, vilket borde ha varit förstanyhet i alla medier. Tänk bara om ledare från Ryssland (som är en ekonomiskt dvärg) eller Kina vore här. Att vi knyter kontakter med världens största demokrati och på sikt kan utveckla näringslivet både där och här är bara bra.

Stefan Löfvens utspel är skamligt, eftersom det bygger på tankefiguren att utlänningar tar svenskars jobb. Som om ekonomin vore statisk och inga nya jobb kan växa fram. Som om alla människor vore identiska och totalt utbytbara. Som om det vore moraliskt riktigt att ha fri rörlighet inom EU – men inte inom övriga världen. Så länge människor kommer hit och gör rätt för sig, försörjer sig och betalar skatt kan det rimligtvis inte vara något problem. Eller hur?

Varför gör Löfven – som ordförande för Socialdemokratiska arbetarpartiet – detta utspel? För att det är valår. För att han är pressad av svaga opinionssiffror. För att han är trängd från höger och av LO, som alltid varit utomordentligt kritisk till att människor från andra länder kommer hit och jobbar. Minns lex Laval och protesterna när ett lettiskt byggföretag skulle bygga en skola i Vaxholm.

Det hade varit mycket mer hedersamt om statsministern i stället ville öppna arbetsmarknaden för alla de jobb som i dag är undanträngda av regler och skatter. Det är allmänt omvittnat att det är mycket svårare för somalier, som ofta har mycket låg utbildning, att finna jobb och försörjning i Sverige än i exempelvis Storbritannien och USA. Och det beror inte på att de är engelskspråkiga länder, utan på att det finns ett större spektrum av servicejobb och en tradition av egenföretagande.

Sverige väljer självt om vi vill fortsätta att genom höga ingångslöner, höga skatter och stela arbetsmarknadslagar utestänga en stor grupp nya svenskar från arbetsmarknaden. Bland de inrikes födda är arbetslösheten under innevarande högkonjunktur i stort sett obefintlig. Så att utlänningar skulle ta våra jobb är falskt i dubbel bemärkelse.

Skamligt var ordet.

SOFIA NERBRAND
sofia.nerbrand@opulens.se

 

 

 

 

 

 

 

Alla artiklar av Sofia Nerbrand

Sofia Nerbrand är ordförande i tankesmedjan Bertil Ohlininstitutet och skriver regelbundet för en rad tidningar genom Liberala Nyhetsbyrån. Hon har tidigare varit chefredaktör för samhällsmagasinet Neo, som hon också grundade, redaktör på Axess samt ledarskribent i Sydsvenskan och DN.

Det senaste från Krönikor

USA-2021

Ett USA i sönderfall

ESSENTIALISM. ”När essentialistiskt, platonskt tänkande gör sig gällande på samhällsarenan vittnar det inte
0 0kr