Unik gulddosa till Nationalmuseum

Nyheter.
En unik gulddosa med Gustav III:s porträtt har köpts in till Nationalmuseums samlingar. (Foto: Sotheby’s/TT)

BEVARAD SNUSDOSA. En unik gulddosa med Gustav III:s porträtt har genom ett privat bidrag kunnat köpas in till Nationalmuseums samlingar, enligt ett pressmeddelande.

Porträttet är utfört av hovemaljören Johan Georg Henrichsen och snusdosan skänktes till den skotske officeraren John Mackenzie när han lämnade sin tjänst i Sverige 1778.

Juvelbesatta porträtt av landets monark var vid tiden den finaste formen av så kallade nådegåvor, som delades ut till personer som på något sätt gjort sig förtjänta av kungens ynnest.

Gustav III ska också själv ha varit mycket engagerad i utformningen av gåvorna och ha gett noggranna anvisningar kring dekoren, som bland annat kunde bestå av hans porträtt, omgivet av ädelstenar.

Det är extremt ovanligt att den här typen av gåvor bevarats till våra dagar, vilket gör snusdosan unik.

TT NYHETSBYRÅN

Det senaste från Nyheter

0 0kr