Regeringen vill stärka judiskt liv och kultur

Nyheter.
Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) tillsätter en utredning som ska kartlägga hinder och möjligheter för judiskt liv i Sverige (foto: Jessica Gow/TT)

IDENTITET. Samtidigt som Sveriges museum om Förintelsen invigs tillsätter regeringen en utredning för att kartlägga hinder och möjligheter för judiskt liv i Sverige.

[Social]

Utredningen är en del av Sveriges åtaganden efter konferensen Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen, som hölls hösten 2021, och ska ge förslag till en nationell strategi för att stärka den judiska identiteten.

– Vi har sett att det finns ett behov av att få kunskap om vad som är viktigt för den judiska minoriteten och också vad som kan stärka den judiska kulturens fortlevnad och utveckling, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S).

En viktig del i utredningen är att säkra överföringen av judisk kultur och jiddisch till yngre generationer, samt granska det växande problemet med antisemitism, inte minst på sociala medier.

–Det är fullständigt oacceptabelt och genom den här utredningen hoppas vi kunna kartlägga i vilka former hot och hat framförs och säkra att judar både kan och vågar leva ett judiskt liv nu och i framtiden i hela Sverige, säger Jeanette Gustafsdotter.

Resultatet av utredningen ska redovisas senast den 15 december 2023.

Kristina Erkenborn/TT

Opulens är ett dagligt nätmagasin som vill stärka kulturjournalistikens opinionsbildande roll. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Det senaste från Nyheter

0 0kr